Jiné metody

Kmenové buňky

Léčba kmenovými buňkami získanými extrakcí z tělesného tuku představuje jednu z léčebných metod různých onemocnění. Takovým způsobem se mohou léčit i degenerativní onemocnění změn kloubních chrupavek - artrózy. Léčba je založena na hypotéze, že kmenové buňky se dokáží změnit na ten typ buněk, který se nachází v prostředí, do kterého jsou aplikovány, např. svalů, nervových vláken a chrupavek. Tato metoda je stále experimentální a pacienti by měli být zařazeni do schválených klinických studií.

ACP

Při metodě ACP (autologní kondicionavaná plazma) se pacientovi odebírá krev, ze které se oddělí plazma obohacená o trombocyty. Plazma se následně vstřikuje pomocí injekce do poraněného místa resp. kloubu.

image/svg+xmlACSACP/PRP Sérum neobsahuje krvinky ani koagulačné faktory, ani žiadne aditíva Plazma obsahuje krvinky, koagulačné faktory aj aditíva Krvinky a koagulačné faktory v PRP môžu poškodzovať krvinky resp. kĺby SPRACOVANIESPRACOVANIE Podáva sa po inkubácii Spracováva sa iba raz a rozdeľuje sa do pomerných dávok Len jedno odstreďovanie za celú liečbu Sérum bez obsahu krviniek sa podáva s použitím sterilného fltra Podáva sa priamo po spracovaní bez inkubácie Pri každej injekcii sa musí nanovo spracovať a nemôže sa skladovať Obvykle dve odstredenia pri každom spracovaní Vzhľadom na prítomnosť krviniek sa nemôže podávať s použitím sterilného fltraOBSAHOBSAH Sérum bez krviniek obsahujúce protizápalové cytokíny a rastové faktory Štandardizované spracovanie v medicínskom zariadení vyrábanom jedným výrobcom Bez koagulačných faktorov, bez fbrinogénu Bez aditív Plazma – obsahuje krvné doštičky, červené krvinky, biele krvinky a rastové faktory Obsah sa rôzni v závislosti od spracovania podľa odporúčaní výrobcu Prítomnosť koagulačných faktorov a fbrinogénu Prítomnosť antikoagulantov a Ca2+SKLADOVANIESKLADOVANIE Dá sa skladovať v zmrazenom stave Nedá sa skladovať v zmrazenom stave (kvôli poškodeniu krviniek) Žiadne krvné doštičky Žiadne biele krvinky Žiadne červené krvinky Žiadny fbrinogén Žiadne aditíva Porovnanie ACSa ACP/PRP FibrinogénKrvná doštičkaAntikoagulant Červená krvinkaAktivátor (Ca2+)Biela krvinka i i i i i i

Koncentrace vybraných proteinů v čerstvé bezbuněčné žílové plazmě, v ACP a v Orthokinu

Vysvětlivky:

IL-1Ra antagonista receptoru Interleukin 1, má silný protizánětlivý účinek
IL-10 Interleukin 10, má protizánětlivý účinek
IL-6 pleiotropní cytokin, jeho produkce je indukovaná v průběhu akutních zánětových reakcí
EGF epidermální růstový faktor, inhibuje růst lidského epidermálního karcinomu
HGF růstový faktor hepatocytů, významný při regeneraci a hojění
IGF inzulinu podobný růstový faktor, stimulátor růstu buněk a proliferace
PDGF AB růstový faktor derivovaný z deštiček, reguluje růst a dělení buněk
TGFβ1 transformační růstový faktor beta 1, kontroluje růst buněk, proliferaci, diferenciaci a apoptozu
VEGF cévní endotelový růstový faktor, stimuluje angiogenezi a vaskulogenezi

Orthokine-Therapy for high-pain knee Osteoarthritis (OA) may delay surgery. Independent 2 year case follow-up. Modified from Weisshaar, Gaji. Presented at ISSSMC 2013, Newcastle, UK. Signaling proteins in fresh plasma, ACP and Orthokine serum were measured with R&D Systems Quantikine ELISA kits.

Kyselina hayaluronová

Aplikace kyseliny hyaluronové zlepšuje vlastnosti synoviální tekutiny, která působí jako mazivo v kloubu. Její aplikace může na několik týdnů zmenšit bolesti a zlepšit pohyblivost postiženého kloubu.

Kolagen

Princip léčby spočívá v aplikaci kolagenu do postiženého kloubu. Kolagen je základní stavební látkou všech pojivových tkání (vazy, šlachy, svaly ...). Věkem a při některých onemocněních např. u artrózy dochází k úbytku kolagenu v tkáních. Jeho aplikace do postiženého kloubu tak může zmírnit bolesti.

Rázové vlny

Radiální rázová vlna je prostorově rozbíhavá vlna, která stimuluje regenerační, rekonstrukční a fyziologické procesy. Rázové vlny se používají hlavně na rozhraní kost - šlacha nebo šlachy. Uplatní se spíše při odstraňování ostruh na patách, tenisového či golfového lokte.