Artróza

Artróza nemusí být osudem

Artróza, bolestivé poškození chrupavky v kloubu, má mnoho příčin. Mimo faktorů jako je dědičnost, hmotnost a silné profesionální nebo sportovní zatížení, má rozhodující vliv i věk kloubu. V Německu trpí artrózou přibližně osm miliónů lidí. U více než 80% lidí starších 55 let se na rentgenových snímcích nacházejí známky úbytku chrupavky. Nejčastějšími příčinami jsou bolesti kloubů a snížená pohyblivost.

Molekulární ortopedie blíže prozkoumala biologické příčiny artrózy. Bílkovina interleukin-1 (IL-1) hraje při vzniku artrózy důležitou úlohu. Pacientům s artrózou se tvoří velmi IL-1, který poškozuje chrupavku.

Důsledek: přirozený tlumič nárazu v kloubu ztratí svoji funkci.Interleukin-1 (červené kuličky) poškozuje buňky chrupavky.

Interleukin-1 (červené kuličky) poškozuje buňky chrupavky.

Orthokin® rozmnožuje přirozené ochranné proteiny

Na přirozené ošetření kloubů při artróze je proto vhodný biologický protihráč interleukinu-1: antagonista receptoru interleukinu 1 (IL-1Ra). IL-1Ra potlačuje zánět a zmirňuje bolest.

Léčba s Orthokin®-em využívá tento poznatek: IL-1Ra přítomný ve Vaší krvi se rozmnoží a připraví na použití. Zjednodušeně: rozmnoží se ochranný protein IL-1Ra a potlačí destruktivní protein IL-1.

Bolest kloubu se zmírní a funkčnost kloubu se zlepší. Proces destrukce chrupavky se zastaví.


IL-1Ra (modré kuličky) chrání buňky chrupavky před agresivním IL-1 (červené kuličky).

Antagonista IL-1 receptoru (modré kuličky) chrání buňky chrupavky před agresivním IL-1 (červené kuličky).

Orthokin® – účinný při artróze

Roztok přirozených proteinů získaný léčebným systémem Orthokin® se aplikuje přímo do prosto- ru kloubu. U injekce se jedná o rutinní ortopedic- ké ošetření.

  • Zmírňuje bolest
  • Zlepšuje pohyblivost
  • Blokuje destrukci kloubu

Orthokin® – systém pro individuálně přirozené imunoproteiny přímo v místě dění.

Orthokin® – systém pro individuálně přirozené imunoproteiny přímo v místě dění.

Stupně artrózy

Léčba metodou Orthokin pomáhá při všech třech stupních artrózy.


I. stupeň


II. stupeň


III. stupeň

Srovnání dlouhodobých výsledků

Bolest zad graf 1

Výsledky po 6 měsících: Odpověď na léčbu (kritéria dle ACR Response)1

Bolest zad graf 2;

Výsledky po dvou letech: Dlouhodobé snížení skóre příznakù
(WOMAC)2

1. Wehling, P., et al., Autologes Conditioniertes Serum in der Behandlung orthopädischer Erkrankungen - Die Orthokin®-Therapie. BioDrugs, 2007. 21 (5): p.323-332.
2. Moser, C., et al., Zweijahresergebnisse der Orthokin Gonarthrosestudie. Podiumpräsentation Kongress DGOOC in Berlin, 2007.