Často kladené otázky

1. Co je terapie Orthokin?

Unikátní způsob léčby bolesti kloubů, páteře, šlach a poranění svalů bez použití léčivých přípravků nebo jiných cizích látek. Tato metoda je zcela biologická, snaží se využít své vlastní endogenní proteiny a použít pouze jejich léčebné faktory. Tento proces začíná odběrem pacientovy krve. Krev je zpracována ve zvláštních podmínkách. Sérum získané z tohoto procesu je následně aplikováno vpichem zpět do bolestivého místa pacienta. Terapie Orthokin je používána od roku 1997. Stovky lékařů na celém světě úspěšně používají tuto terapii. Stovky tisíc injekcí byly pacientům podávány bez jakýchkoliv komplikací.

2. Jaký typ bolesti může být léčen terapií Orthokin?

Terapie může vyléčit:

které nevyžadují operační zákrok.

Terapií Orthokin může být současně léčeno více částí těla.

3. Jaké jsou výhody terapie Orthokin?

Terapie je založena na použití látek, které pocházejí z těla pacienta. To je důvod, proč je tato terapie velmi dobře tolerována. Protizánětlivé a regenerační složky séra přináší dlouhodobé a trvalé klinické výsledky. Vaše tělo Vás léčí 

4. Jako „pracuje“ terapie Orthokin?

Brání bolesti a zánětu

Zlepšuje a obnovuje proces regeneračních faktorů v krevním séru.

5. Jak dlouho trvá efekt terapie Orthokin?

Každý případ je odlišný. Je nemožné předpovědět, jak dlouho budou působit účinky terapie na jednotlivé pacienty. Výsledky použité terapie záleží na závažnosti, typu a rozsahu poranění na začátku léčby.

6. Kdy se terapie Orthokin nedoporučuje?

Léčba a terapie se nedoporučuje, pokud trpíte infekčním onemocněním nebo vysokými teplotami, pokud jste měli v posledních třech dnech průjmová onemocnění, pokud jste v předchozím týdnu užívali antibiotika nebo jste byli v uplynulých čtyřech týdnech očkováni. Nejlépe terapie Orthokin působí u pacientů se stabilizovaným zdravotním stavem.

7. Jaké jsou interakce při terapii Orthokin s jinou léčbou?

Během terapie Orthokin nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky s dalšími léčebnými terapiemi. Sdělte Vašemu ošetřujícímu lékaři veškeré informace o Vámi užívaných lécích.

8. Jaké vedlejší účinky mohou nastat během léčby?

Sérum, které se používá v terapii Orthokin je ze 100 % endogenního původu. Je získáno výhradně z vlastního těla pacienta. Mechanismus účinku je biologický, proto je léčba Orthokin dobře tolerována. Vedlejší účinky jsou vzácné. Příležitostně se může objevit podráždění v místě vpichu (způsobené vpichem injekce).

9. Z čeho se skládá léčba Orthokin?

Lékaři Vám ráno odeberou vzorek krve. Po tomto odběru se dohodnete na aplikaci první injekce, která bude provedena v průběhu následujícího týdne. Na základě doporučení lékaře dostanete další injekce jednou nebo dvakrát týdně.

10. Je terapie Orthokin odborně vědecky podložená?

Existuje několik studií, které prokázaly účinnost a dlouhotrvající účinky terapie: dvě studie o osteoartróze kolene, jedna studie o zranění a náhradě vazů, jedna studie o poranění Achilovy šlachy a dvě studie o poranění svalů.

11. Kolik dalších injekcí je nezbytných?

Celkový počet injekcí závisí na závažnosti diagnózy a typu poranění. Doporučení jsou založena na klinických studiích a zkušenostech vynálezce terapie (Prof. Dr. Peter Wehling, Düsseldorf, Německo).

12. Může se terapie Orthokin opakovat?

Z lékařského hlediska se může tato léčba opakovat několikrát.

13. Je terapie Orthokin hrazená zdravotní pojišťovnou?

Ne. Cena léčby závisí od závažnosti zdravotního stavu a náklady se mohou lišit v závislosti od množstva podaných injekcí.

14. Kde lze podstoupit léčbu a terapii Orthokin?

Tato metoda je poskytovaná lékaři, kteří jsou speciálně vyškoleni pro aplikaci této metody a souvisejících produktů, viz seznam certifikovaných center.

Seznam všech center najdete zde.