Dávkování

Lékaři Vám ráno odeberou vzorek krve. Po tomto odběru se dohodnete na aplikaci první injekce, která bude provedena v průběhu následujícího týdne. Na základě doporučení lékaře dostanete další injekce jednou nebo dvakrát týdně. Celkový počet injekcí závisí na závažnosti diagnózy a typu poranění. Doporučení jsou založena na klinických studiích a zkušenostech vynálezce terapie (Prof. Dr. Peter Wehling, Düsseldorf, Německo).


2,0 ml při větších kloubech (např. kolenní kloub, pánevní kloub, ramenní kloub, hlezenní kloub)Injekce Orthokin koleno Schematické znázornění terapie Orthokin
2,0 ml při aplikaci v oblasti páteřeinjekce Orthokin záda
< 1,0 ml při menších kloubech (např. kloub ruky, sedlový kloub palce, prstový kloub)

Princip biologického účinku

Vlastní příprava